Chúng tôi cung cấp không gian sáng tạo bao gồm và không giới hạn cho các buổi trao đổi văn hoá – nghệ thuật, thảo luận, các lớp học sáng tạo và workshops trải nghiệm.

Bên cạnh đó, 10AM hợp tác với các không gian sáng tạo khác để cùng chia sẻ những ý tưởng nghệ thuật một cách tự do và cởi mở.

Slide2
Slide3