Tựa đề bài post

Read More

Gốm

Read More

Màu nước và Acrylic

Read More

Home

10AMSAIGON là studio sáng tạo sản xuất concept, tư vấn thương hiệu, thực hiện các chiến dịch nghệ thuật thị giác & tổ chức các hoạt động sáng tạo.
Chúng tôi làm việc cùng chính phủ, các tổ chức quốc tế, công ty và NGOs qua những dự án liên quan:

  • Hoạt động nghệ thuật cộng đồng
  • Sản xuất sáng tạo (concept, storyboard & visual production)
  • Chiến lược nội dung & copywriting
  • Dự án nghệ thuật (drawing & painting)
  • Nghệ thuật sắp đặt
  • Trình diễn nghệ thuật (3D Mapping)