LOADING...

10AM Saigon là một dự án nghệ thuật hoạt động độc lập nhằm kết nối nghệ sĩ, những người thực hành nghệ thuật và sáng tạo với cộng đồng.

10AM Saigon bao gồm 10AM Studio và Art Fest +

10AM Studio

Không gian sáng tạo, nơi mọi người, chuyên nghiệp, bán chuyên và không chuyên đều có thể sáng tạo, chia sẻ những ý tưởng nghệ thuật một cách tự do và cởi mở.

Chúng tôi cung cấp không gian sáng tạo bao gồm và không giới hạn cho các buổi trao đổi văn hoá – nghệ thuật, thảo luận, các lớp học sáng tạo và workshops trải nghiệm.

Art Fest +

ArtFest + Phiên Bản Mùa Hè 2019: Sự kiện sáng tạo dành cho nghệ sĩ, nghệ nhân và tổ chức địa phương nhằm giúp quảng bá nghệ thuật đối với công chúng thông qua việc bán sản phẩm thủ công, các tác phẩm, thiết kế…; và giới thiệu quy trình hấp dẫn mà nghệ thuật của họ được tạo ra.

Phiên Bản Mùa Hè diễn ra vào 25 & 26/ 05/ 2019. Chúng tôi khuyến khích các hoạt động hoan nghênh công chúng tạo ra tác phẩm thông qua các trạm thực hành hoặc trải nghiệm.

Slide5